Smart Energy la Râmnicu Sărat

Smart Energy la Râmnicu Sărat, BENEFICIILE ȘI ECONOMIILE PRIMĂRIEI

Investițiile în iluminatul public cu led sunt preferate de multe administrații din România. Informațiile trimise de Florin Ceparu, Administrator public Municipiul Râmnicu Sărat (membru ARSC) ne arată concret o analiză comparativă a rezultatelor și beneficiilor.

Numele proiectului: ILUMINAT PUBLIC CU LED ÎN
MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT
Stadiu: Finalizat

Descriere: Municipiul Râmnicu Sărat a vizat în anul 2017 – 2019 demararea unui lung proces de tehnologizare și adaptare a soluțiilor la o serie de investiții care să vizeze pe de o parte reducerea consumurilor și pe de altă parte eficientizarea serviciilor publice oferite cetățenilor.

În acest context, am demarat în anul 2017 proiectul ILUMINAT PUBLIC CU LED ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano – Român, mecanismul SEAF, la care au fost eligibile 47 de localități din România, în vederea aplicării cu proiecte de eficientizare energetică. Proiectul municipiului Râmnicu Sărat a fost selectat spre finanțare în cea de-a doua etapa și cu cu buget de aproximativ 1.000.000 franci elvețieni / euro, a fost implementat un sistem modern de
iluminat public pe led, constând în amplasarea a 2717 corpuri de iluminat public pe led, din cele aproximativ 3.300 existente.
Consumul anual, anterior investiției a fost de aproximativ 1.394 MWh; costurile (pentru energie, întreținere și reparații) s-au ridicat la valoarea de 769.761,85. Sistemul de iluminat stradal al municipalității era până de curând de peste 10 de ani vechime și, prin urmare, oferea un
potențial semnificativ pentru creșterea eficienței și astfel reducând consumul de energie.

Proiectul a presupus:
– realizarea sistemului de iluminat cu puncte luminoase cu LED;

– implementarea sistemului inteligent de control şi monitorizare a sistemului de iluminat public la nivel de puncte de aprindere;
Astfel, realizarea prezentei investiții la nivelul municipiului plasează Râmnicu Sărat pe harta localitatilor care din punct de vedere al componentei de Eficiența – SMART CITY, urcă un nivel important, asigurând condiții deosebite
membrilor comunității locale, din 16 cartiere ale orașului: Cartier Bariera Focșani, Cartier 1 Mai, Cartier Zidari, Cartier blocuri Zona Pod, Cartier blocuri Toamnei, Cartier blocuri Piața Halelor, Cartier Centru, Cartier Alecu Bagdat, Cartier blocuri Costieni, Cartier blocuri Extindere Costieni, Cartier Blocuri Gară, Cartier 7 Noiembrie, Cartier Slam Râmnic, Cartier Anghel Saligny, Cartier
Sârbi, Cartier Barasca.

Valoarea totală a investiției s-a ridicat la 1.000.000 franci elvețieni, urmare a derulării procedurilor de atribuire a lucrărilor și a implementării contractului de finanțare.
Tehnologia utilizată pentru realizarea iluminatului public cu led este una inovatoare, având în vedere beneficiile pe care atât bugetul comunității, cât și comunitatea în sine le obțin. Iluminatul cu led nu doar că produce o eficiență energetică, ci oferă o lumină odihnitoare, care, în ciuda diminuării necesarului de încărcare, produce o cantitate și mai mare de lumină decât înainte, oferind astfel condiții de siguranță, securitate și vizibilitate în toate cele 16 cartiere ale orașului.

IMPACTUL PROIECTULUI ÎN COMUNITATE
Rezultatele strategice ale investiției și proiectului, cu un impact major asupra comunității râmnicene sunt următoarele:
– asigurarea unui iluminat adecvat necesităţilor de confort şi securitate, individuală şi colectivă, prevăzute de normele în vigoare;
– asigurarea calităţii şi performanţelor sistemului de iluminat public la nivel comparabil cu cerinţele directivelor Uniunii Europene; – asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale din Municipiul Râmnicu Sărat la sistemul de iluminat public;
– reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor aparate de iluminat performante, a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios;
Rezultate specifice, cu impact asupra infrastructurii locale și realizarii procesului de eficientizare sunt următoarele:   – modernizarea sistemului de iluminat public;
– automatizare pornirii/opririi iluminatului public;

Prin realizarea investiţiei s-a realizat:
– obţinerea unui sistem de iluminat cu consum redus de energie faţă de situaţia actuală;
– obţinerea unui sistem de iluminat în care costurile de întreţinere să fie semnificativ reduse;
– prin alegerea surselor de iluminat cu LED se realizează obiectivele Directivelor Europene;
– realizarea unui sistem de iluminat stradal cu un număr redus de modele de aparate de iluminat care să ducă la reducerea costurilor de întreținere şi interschimbabilitate mărită.
ANALIZA COMPARATIVĂ realizată la nivelul municipiului, în 2018, comparativ cu anul 2019, prezintă o serie de date, care nu constituie doar statistici, ci realități ale evoluției comunității în ceea ce privește modernizarea sistemului de iluminat, eficientizarea consumurilor și a costurilor, după cum urmează:

ÎN 2018:
Numărul aparatelor de iluminat vechi păstrate în funcţionare [buc] -3384
Numărul aparatelor de iluminat noi [buc] -0
Numărul total de aparate de iluminat [buc] – 3.384
Timp de funcţionare anual [ore] – 4100
Puterea electrică totală [kW] – 340
Consumul de energie anual [kWh] -1.394.406
Cost energie electrică anual estimat [lei fără TVA] – 769.712,05 lei Cost întreținere anual [lei fără TVA] – 311.052 lei

ÎN 2019:
Numărul aparatelor de iluminat vechi păstrate în funcţionare [buc] -667
Numărul aparatelor de iluminat noi [buc] -2.717
Numărul total de aparate de iluminat [buc] -3.384
Automatizare puncte de aprindere [buc] – 30
Timp de funcţionare anual [ore] – 3800
Puterea electrică totală [kW] – 254
Consumul de energie anual [kWh] – 964.303
Cost energie electrică anual estimat [lei fără TVA] – 532.295,37 lei
Cost întreținere anual [lei fără TVA] – 61.272 lei

Așadar, eficiența de energie electrică începând cu 2019, față de 2018 este de 32%, în timp ce eficiența de cost este de 56%. Dacă în anul 2018, costul plătit de municipiu era de 769.712,05 lei, începând de anul acesta, costul este de 532.295,37 lei. Totodată, în ceea ce privește mentenanta, reducerile de cost sunt și mai spectaculoase, de la 311.052 lei, în 2018, la 61.272 lei, începând cu anul acesta.
Considerând faptul că bugetul de investiții al Municipiului Râmnicu Sărat este undeva la suma de 700.000 euro, anual, adică aproximativ 3.3 milioane lei, resursa bugetară generată odată cu modernizarea sistemului public de iluminat, în proportie de 82%, va produce o resursă de aproximativ 0,53 milioane lei, adică o creștere
a capacității de investiții la nivelul întregului municipiu de aproximativ 16%. Cu această resursă, precum și prin concesionarea serviciului de iluminat public printr-o procedură pe care o vom lansa în perioada următoare, vom reuși până la finalul anului viitor să ajungem la un grad de 100% acoperire în ceea ce privește iluminatul
public cu led în municipiul Râmnicu Sărat.