ȘtiriSmart

Istanbul Smart City – Strategia 2030

”Smart City este o călătorie cu cerințe în continuă schimbare. Iar călătoria începe acum. Avem un plan care ne arată cum putem reuși. Datoria noastră este să ne îmbunătățim continuu punctul de vedere, nu să construim noi structuri independente, ci să le facem pe cele existente să interacționeze între ele, să fim pregătiți pentru mâine, în conformitate cu potențialul, identitatea și spiritul frumosului Istanbul, pentru a avea grijă de drepturile generațiilor trecute și viitoare.” (Mustafa UÇAK, expert Smart City – Istanbul)

Orașele nu sunt locuri create de natură, ci sunt spații strălucitoare cu inovații, tehnologie și idei noi. Orașele trebuie să-și mențină existența, să-și păstreze faima de a fi un spațiu eminamente locuibil. Trebuie să aibă grijă constant de locuitorii săi, trebuie să răspundă nevoilor societății și trebuie să-și reînnoiască infrastructura cu noi concepte și tehnici. Din nou, orașele sunt structuri non-naturale care pot supraviețui atâta timp cât avem grijă de ele.
Istanbulul nu este un simplu oraș locuit de oameni de peste 16 secole dar și un oraș peste care au domnit 3 imperii care au influențat cu legende, tradiții, artă, știință, credință, sport, management, producție, toleranță și speranță. Acest oraș frumos, Istanbul, este deschis și accesibil pentru toată lumea.

Prin urmare, pentru a reinterpreta abordarea „orașului inteligent” Istanbul, care reușește să adune diferite concepte precum durabilitatea, calitatea vieții, concurența, branding, guvernare, bunăstare socială și digitalizare în timp, municipalitatea a emis proiectul de oraș inteligent pentru rezidenții Istanbulului.
Municipalitatea Metropolitană din Istanbul (IMM) a început să funcționeze ca un oraș inteligent și nu doar pentru propriul său proces de management, ci și pentru toate organizațiile interesate care activează în Istanbul.

Municipalitatea metropolitană din Istanbul (IMM) deține un loc foarte important în organizarea administrației locale din Istanbul. Zona sa de responsabilitate cuprinde întreg teritoriul provinciei, cu o suprafață de 5.343 km2. IMM are 25 de agenții municipale, 2 subsidiare de utilitate publică (Autoritatea pentru transport și apă și Canalizare) și 43.500 de angajați în total.

Cel mai cuprinzător proiect Smart City din Turcia, care este condus de IMM Information Technology, Smart City Department și realizat de ISBAK, a început în mai 2016, a fost finalizat în noiembrie 2017 și a fost pus în practică în 2018.

Etapele proiectului Istanbul Smart City
– Analiza literaturii de specialitate și etapa de bune practici
– Analiza stării actuale
– Viziunea și determinarea strategiei
– Determinarea fazei
– Tehnologiile informației
– Arhitectura și Harta rutieră

Proiectul Istanbul Smart City cuprinde 5 etape principale și sub-etapele lor. Aceste etape sunt:

Prima etapă – Analiza literaturii de specialitate
S-a obținut o informație teoretică rapidă din toate zonele din contextul orașului inteligent. 10 orașe au fost examinate în profunzime, au fost identificate cele mai bune exemple de bune practici la nivel internațional și au fost obținute detalii critice pentru proiect. Printre cele 10 orașe selectate din cele 50 de orașe inițiale, printr-o filtrare specială, s-au numărat, deasemenea, metropole occidentale precum San Francisco, New York, Londra, Copenhaga, Berlin, Paris și Barcelona, precum și orașe cu ritm rapid de dezvoltare precum Seul, Singapore.

În final, pentru a contribui la reînnoirea urbană și la noua agendă de proiectare a orașelor, au fost analizate în detaliu GIFT (Gujarat International Finance Techno-City),
oraș construit de la zero în India și alte orașe.
Existența unei comunicări bune și voluntare, unde au fost urmăriți indicatorii de performanță locali și sistemele inteligente utilizate care colectează date au fost dezvoltate de toate părțile interesate prin măsurarea continuă a potențialului orașului.
În timpul analizei stării actuale, care reprezintă cea mai lungă perioadă din acest proiect, radiografia de astăzi a fost realizată analizând situația actuală din Istanbul, competențele părților interesate, infrastructura tehnologică și proiectele aflate în derulare. În această etapă, au fost obținute date critice.

În același timp, în această etapă s-au pus bazele conceperii structurii orașului inteligent, care este utilizată continuu în procesul proiectării și care este întotdeauna în mâna echipei de proiect. În acest proces, au fost intervievate 107 instituții publice, 39 de municipalități, 41 de organizații neguvernamentale și 22 de companii din sectorul privat, inclusiv ministere, IMM și filialele sale, iar rezultatele au fost împărțite în 8 ateliere de lucru funcționale.

Rezumatul analizei stării curente
Conform nivelului de maturitate a fiecărei zone a orașului inteligent, cum ar fi transport, energie și management, au fost evaluate în funcție de servicii, soluțiile și sistemele, strategie și planificare, procese, organizare și resursele
umane disponibile. Conform acestui model de evaluare, s-a ajuns la concluzia că Istanbulul este „compatibil” și poate deveni un oraș inteligent. În consecință, În timp ce instituțiile sunt inteligente în sine, s-a decis a fi necesar implementarea unor strategii inovatoare care integrează coordonarea între instituții.

Una dintre cele mai importante repere ale acestei etape a fost pregătirea „Indexului Smart City din Istanbul”, care cuprinde 10 orașe împreună cu Istanbulul.

Trebuie menționat faptul că orașul Istanbul nu este unul dintre orașele de frunte din lume din punct de vedere al indicilor globali (durabilitate, calitatea vieții, securitate, putere economică etc.). Prin urmare, prin crearea metodologiei studiului de indici, care se bazează pe criterii globale, îmbogățit cu caracteristici locale, infrastructura necesară a fost creată pentru a fi un indice fiabil care poate fi actualizat și adaptat în fiecare an. Astfel, va fi posibilă colectarea datelor corecte și urmărirea indicatorilor asupra cărora trebuie insistat pentru ca Istanbulul să obțină locul pe care îl merită în acest top al indicilor globali.
În procesul de determinare a viziunii și a strategiei, informațiile și datele colectate sunt grupate, și se încearcă identificarea disconforturilor generale. Acest proces este combinat cu analiza social media pentru a înțelege și mai bine nevoile orașului.

A avut loc deasemenea și un interviu aprofundat cu 375 de persoane din domenii diferite. S-a realizat și un proces intensiv de analiză pentru a contura viziunea Smart City a Istanbulului, care a constat în 192 întâlniri cu companii și 712 întâlniri individuale cu părțile interesate, reprezentând toți cetățenii din Istanbul. Conform rezultatelor sondajului realizat cu părțile interesate, domeniile Living, Mobility
și Environment ar trebui să fie prioritare pentru Istanbul.

Pe parcursul analizei nevoilor în rândul cetățenilor, domeniile Mediu, Mobilitate și Securitate au reieșit că sunt prioritare. Însă, sugestia venită din partea cetățenilor în timpul întâlnirilor purtate cu persoane juridice a fost: conceptul de oraș inteligent trebuie să se concentreze pe Mobilitate, Economie și Energie.

În schimb, rezultatele obținute în urma analizei Social Media, domeniile ca Mobilitatea, Securitatea și Mediul au fost subiectele cele mai importante.
Un alt punct forte al acestui proces a fost faptul că analizele au fost făcute concomitent de jos în sus și de sus în jos. În această etapă, a fost creat și un Manifest Smart City, care poate fi adoptat de toți locuitorii din Istanbul.

istanbul smart city-strategia 2030(1)
În acest moment au fost introduse principalele strategii, strategii ale zonei funcționale, diverse inițiative și 101 proiecte care vor dezvolta orașul pe fiecare verticală smart city. Aceste 101 proiecte clare și inteligibile se potrivesc bine strategiei ierarhice specificate, născută din nevoile reale. Aceste proiecte se pot realiza împreună în armonie. Se ia în considerare dezvoltarea globală, deschidere către o strategie de dezvoltare cu o viziune
durabilă mai degrabă, decât o strategie rigidă, și posibilitatea de a adăuga elemente „inteligente” de la alte proiecte.
A fost definită o arhitectură tehnică detaliată pentru a lucra armonios cu noile tehnologii, care sunt deja specifice Istanbulului și care sunt evidente în faza construirii Infrastructurii Tehnologiei Informației. Au fost
furnizate numeroase avantaje sociale, tehnice și economice, cum ar fi prevenirea dezvoltării mai multor aplicații care nu ar putea funcționa în armonie între ele fără o aplicație integratoare. Integrarea, proces care nu se concentrează pe produse și este independent de furnizorii
tehnologici, joacă un rol important deoarece va face posibilă funcționarea optimă a tuturor acestor diferite aplicații care vor fi create pentru toate verticalele Smart City.
În faza de construcție a infrastructurii tehnologiei informației, analiza, designul conceptul, portofoliul serviciilor de Smart City și catalogul de servicii, Designul Logic, Arhitectura de Securitate, Arhitectura Straturilor
de Management și Designul Arhitectural al Serviciilor Prioritare au fost finalizate. Ca și premieră, Infrastructura tehnologiei informației a fost realizată pentru prima dată într-o manieră cuprinzătoare în Turcia, personalizată pentru serviciile orașului.
Am planificat călătoria Smart City a Istanbulului, faza finală a proiectului cu harta rutieră, combinată cu toate informațiile din fazele anterioare, prioritățile proiectelor care au vizat progresiv anii 2019, 2023 și 2030 și cerințele lor de resurse, principiile guvernanței, planul de comunicare și indicatorii de performanță au fost cu toate clarificate.
Atunci când întregul proces este revizuit, se poate spune că implementarea proiectului în cadrul IMM (Istanbul Metropolitan Municipality) a permis diferiților specialiști să ia parte la proiect și să îmbunătățească experiența expertizei interne. Proiectul Istanbul Smart City a condus
deja la crearea unui ecosistem și la includerea tehnologiilor smart city în sfera de studiu a mai multor antreprenori, instituții și organizații. Este evident că subiecte conexe, cum ar fi orașul inteligent și transformarea urbană, vor fi unele dintre subiectele arzătoare din Istanbul și Turcia în următorii 10 ani.

Prin urmare, credem că, împreună cu sprijinul rezidenților Istanbulului, până în 2030, vom fi orașul inteligent care contribuie cel mai mult la calitatea vieții cetățenilor.
În acest scop, persoanele care lucrează pentru Istanbul, prevăd nevoile actuale și nevoile viitoare ale documentelor proiectului, pot oferi soluții de servicii inteligente pentru oraș și în acest mod oferă oportunități tuturor părților interesate ale orașului.
Împreună cu părțile interesate trebuie să ne concentrăm asupra furnizării de soluții, folosind tehnologia cu metode ei inovatoare și eficiente.

Mulțumiri speciale echipei mele Smart City din Istanbul: Muhammed ALYURUK, Dr. Fatih GUNDOGAN, Fatih KAFALI, Alper BALOGLU, Ersoy PEHLIVAN, Mustafa ERUYAR, Osman BAYRAM, Abdullah KARADAG, Seniye E. UZUN, M. Enes YILMAZ, Necip GUZEL KARADEMIROGLU, Rukiye EROGLU, Yalcin ERKI, Zeynep YETISTIREN, Asli OZBAKAN.

Mustafa UÇAK, expert Smart City – Istanbul, pentru Smart City Magazine

 

De interes