ȘtiriSmart

Cristian David: „Academia Primarilor este un proiect unic, dedicat reprezentanților administrației publice locale”

Pentru că pandemia de COVID-19 a limitat derularea offline a numeroase proiecte și evenimente chiar și în industria Smart City, Asociația Română pentru Smart City s-a dedicat în continuare proiectelor ce susțin dezvoltarea industriei Smart City din România și a derulat unul dintre cele mai ample proiecte ale sale în mediul online, proiectul ”Academia Primarilor”, organizat în două sesiuni, cea de vară și cea de toamnă. Iată mai jos câteva considerații din partea Coordonatorului Academic al Programului ”Academia Primarilor”, domnul Cristian David, despre această inițiativă!

Smart City Magazine: Programul „Academia Primarilor”, organizat de Asociația Română pentru Smart City, s-a desfășurat cu succes pe perioada anului 2020, în două sesiuni: sesiunea de vară (6 Iulie – 30 August) și sesiunea de toamnă (2 Noiembrie – 27 Noiembrie). În calitate de Coordonator Academic al Programului „Academia Primarilor”, cum ați caracteriza această inițiativă? 

Cristian David: Proiectul „Academia Primarilor” este primul program academic de pregătire continuă dedicat reprezentanților administrației publice locale. Am început acest program înainte de izbucnirea crizei COVID-19 și ne imaginasem o manieră diferită de implementare a acestuia. În ciuda problemelor induse de criza de COVID-19, am adaptat acest program pentru a putea fi implementat în mediul online. Acest lucru ne-a oferit posibilitatea și instrumentele necesare pentru a derula programul până la capăt, cu succes. Academia Primarilor este o inițiativă unică, dedicată reprezentanților administrației publice locale. Chiar dacă sunt numeroase universități în România în cadrul cărora se studiază aspecte teoretice cu privire la administrația publică, acest program este unul personalizat, care combină într-o manieră comprehensivă abordarea teoretică și cea practică, bazată pe studii de caz, cea din urmă fiind foarte utilă în înțelegerea și utilizarea noțiunilor dobândite de către participanți în activitatea profesională. Latura inedită a programului este abordarea interactivă, care oferă o platformă de schimb de informații și bune practici între toți participanții, îmbogățind dinamic conținutul tematic.

Smart City Magazine: Care credeți că sunt factorii ce au asigurat succesul desfășurării acestui program?

Cristian David: Programul „Academia Prima- rilor” nu ar fi fost posibil fără sprijinul acordat de Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România. Este foarte important că unul dintre partenerii strategici ai României, Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România, contribuie prin sprijinirea unui astfel de demers la o accelerare a reformei administrației publice locale, în încercarea de apropiere a acesteia față de normele și standardele europene. Trebuie apreciate interesul, dedicarea, răbdarea și tenacitatea participanților care și-au găsit timpul necesar participării la cursuri, în condițiile gestionării crizei pandemice sau a îndeplinirii sarcinilor administrative curente. Prezența acestora a fost facilitată de seriozitatea și rigoarea echipei de organizare, care a asigurat desfășurarea cu succes a celor două sesiuni ale programului. Nivelul de competență și pregătirea lectorilor au oferit un standard academic cursurilor desfășurate și proiectului în ansamblul său. Conținutul tematic al prezentarilor a fost completat de contribuția invitaților speciali, și îi menționez, în mod special, pe dl. Marcel Vela – Ministrul Afacerilor Interne, dl. Raed Arafat – Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență și dl. László Borbély – Coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României.

Smart City Magazine: Care sunt oportunitățile de dezvoltare pe care participanții le-au avut în cadrul proiectului „Academia Primarilor”?

Cristian David: Primari, viceprimari sau admi- nistratori publici au avut oportunitatea unică de a interacționa, de a împărtăși experiența lor din administrația publică și de a căuta sprijin în lectorii și invitații speciali din cadrul programului pentru continuarea dezvoltării armonioase și inteligente a comunităților pe care le reprezintă. Atât în sesiunea de vară, cât și în cea de toamnă a programului, cursanții au parcurs un traseu academic, practic și aplicat, bazat pe expertiza lectorilor și a invitaților speciali, unde au acumulat cunoștințe necesare pentru a deveni lideri integri pentru comunitățile locale. Prin profesionalism, dedicare și schimb de informații practice și utile, „Academia Primarilor” formează liderii comunităților de mâine, care vor ghida administrațiile pe care le reprezintă în direcția dezvoltării continue și inteligente. Programul „Academia Primarilor” a venit în întâmpinarea nevoilor de cunoaștere, de interacțiune și de pregătire continuă ale reprezentanților administrațiilor publice locale. Participanții au avut acces la informații de natură academică și de actualitate care sunt ancorate în situații concrete din realitatea administrației locale. Interacțiunea cu ceilalți colegi din administrația publică a fost favorabilă schimbului de bune practici și comunicării deschise, prin raportare la experiențele profesionale ale fiecărui participant. De asemenea, „Academia Primarilor” a oferit suport în obținerea certificării care oferă posibilitatea de calificare profesională și de avansare într-o funcție de conducere în administrația publică locală.

Smart City Magazine: Care sunt perspectivele de viitor cu privire la ediția 2021 a proiectului „Academia Primarilor”?

Cristian David: Întrucât derularea programului „Academia Primarilor” a fost posibilă datorită sprijinului acordat de către Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România, am convingerea că aceasta ne va susține și în continuare și că alături de această instituție vom atrage și alți susținători ai proiectului pentru continuarea programului și în 2021. Acest lucru va face posibil ca anul următor să ne reîntâlnim în cadrul unei noi ediții, într-o nouă formulă, care va presupune combinarea formatului digital de desfășurare a cursurilor cu cel offline, față în față. Îmi exprim mulțumirile și speranța că, odată ce este recunoscută valoarea adăugată pe care acest program o aduce reprezentanților administrației locale, vom desfășura cu același profesionalism și succes ediția 2021 a Programului „Academia Primarilor”.

De interes